Slovníček pojmůBussiness partner

Naše společnost je auto­­ri­zo­va­ným distri­bu­to­­rem těchto zna­ček:

Nacházíte se na stránce: Nabídka » Technické informace » Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

ANSI

American National Standards Institut

ANSI lumen

ANSI lm -určuje světelný tok (světelný výkon) projektorů a je určena tak, že obraz je rozdělen na devět stejných obdélníků a světelný tok v ANSI lm je průměr hodnot intenzity osvětlení (lx) naměřených ve středech jednotlivých obdélníků a vynásobený celkovou osvětlenou plochou.

Auto Setup

Funkce, která umožňuje projektoru detekovat připojený zdroj signálu a podle něj se sám nastavit.

BNC

Profesionální konektor vyznačující se vynikající mechanickou odolností a kvalitou propojení.

CINCH

RCA konektor - konektor nejčastěji používaný pro připojení video a audio signálu.

Freeze

Zmrazení (zastavení) promítaného obrazu bez zastavení běhu zdroje signálu.

CRT projektor

Cathode Ray Tube - projektor vybavený třemi katodovými trubicemi, každá pro jednu barevnou složku, které vytvářejí na projekční ploše výsledný barevný obraz.

Digitální zoom

Umožňuje elektronicky zvětšit část promítaného obrazu.

Distribuční zesilovač

Aktivní rozbočovač datového signálu - umožňuje připojení více monitorů, resp. projektorů k jednomu zdroji signálu i na větší vzdálenost.

DLP

Digital Light Processing - technologie, která k zobrazení využívá čip s mikrozrcátky (DMD - Digital Micromirror Device), která jsou schopna se samostatně naklápět a tím docílit odrazu nebo pohlcení světla přes optiku na promítanou plochu.

Focus

Zaostřování obrazu na projekční ploše.

Gain

Zisk projekční plochy - čím vyšší je hodnota G, tím více projekční plocha odráží dopadající světlo, ovšem na úkor zmenšení pozorovacího úhlu.

Inputs, Input Terminals

Vstupy - pro připojení PC obvykle konektor CANON 3row15pinF, nebo 5x BNC RGBHV, pro videosignál konektory typu RCA (zvaný Cinch), nebo BNC pro kompozitní signál, pro S-Video signál konektor typu Mini-DIN. Pro audio signál jsou použity buď konektory typu RCA nebo konektory jack.

Intenzita osvětlení

Osvětlenost, Illuminance - plošná hustota dopadajícího světelného toku, tedy světelný tok, dopadající na jednotku plochy. (jednotka: lux, lx)

Inteligentní komprese

Speciální technologie umožňující zobrazit bez ztráty informace signál, který je z počítače generován s vyšším rozlišením, než je nativní rozlišení zobrazovacího prvku (LCD panelu, DLP čipu), jímž je projektor vybaven. Toho je docíleno tak, že z obrazu jsou odebírány jen ty body, které nejsou důležité pro zobrazení informace (při standardní kompresi dochází k vypouštění celých řádků bez ohledu na to, zda nesou nebo nenesou obrazovou informaci).

IR myš

Infra Red - možnost ovládání myši PC pomocí dálkového ovládání projektoru.

Jas svazku světelných paprsků

Je veličina, na kterou bezprostředně reaguje zrakový orgán (jednotka: cd/m2; kandela na 1 m2) - podíl světelného toku procházejícího řezem svazku paprsků a geometrické velikosti tohoto svazku.

Kompozitní signál

Composite signal - video signál zakódovaný (jas + barva) podle některé z TV norem (PAL, SECAM, NTSC).

Komprese

Technologie, umožňující zobrazit signál, který je z počítače generován s vyšším rozlišením, než je nativní rozlišení zobrazovacího prvku (LCD panelu, DLP čipu), kterým je projektor vybaven. Toho je docíleno tak, že z obrazu jsou odebírány body nebo vypouštěny celé řádky.

Kontrast obrazu

"Contrast Ratio" - veličina udávající poměr osvětleností bílých a černých částí obrazu (přesná metodika je stanovena ANSI).

Kontrast barev

je dán rozdílem barevných tónů (sytostí).

Konvergence

Souběh 3 LCD panelů (červený, zelený, modrý) v projektoru. Jsou-li špatné konvergence, obraz se zdá rozmazaný a na konturách jsou patrné barevné čáry.

Korekce lichoběžníkového zkreslení

Keystone Correction, Trapezoidal Distorsion - funkce umožňující v určitém rozsahu eliminovat zkreslení promítaného obrazu, ke kterému dochází, pokud optická osa projektoru není kolmá na projekční plochu (t.j., pokud promítáme obraz nahoru nebo dolů). Tato korekce může být provedena elektronickým upravením obrazu nebo mechanickým naklápěním některé z optických částí.

Lamp Life

Životnost lampy - halogenové žárovky (s vláknem) mají životnost 50 - 300 provozních hodin. Metalhalidové výbojky mají životnost až 1000 hodin, ale jejich světelný tok postupně klesá. Poslední novinkou jsou UHP lampy (Ultra High Performance) s životností 2.000 - 8.000 hodin, které mají po celou dobu životnosti stejný světelný tok.

Line Doubler

Zařízení, které pomocí rozkladu video signálu a jeho opětovným složením s dvojnásobným počtem řádků vizuálně zlepší obraz.

LCD projektor

Liquid Crystal Display - technologie využívající k projekci obrazu modulaci světla tekutými krystaly. LCD panel je tvořen sítí obrazových bodů (pixelů), které jsou ovládány spínacími prvky (FET tranzistory). Tím je tekutý krystal orientován buď tak, že jím světlo prochází, nebo je průchod znemožněn.

LV projektor

Light Valve - špičková technologie využívající světelných zesilovačů. Obraz generovaný televizní obrazovkou je po průchodu světelným zesilovačem promítán na projekční plochu.

MultiScreen

Digitální interaktivní tabule pro zadní projekci. Umožňuje velkoformátovou projekci obrazu z počítače a ovládání funkcí programu dotekem přímo na ploše tabule.

NTSC

Norma pro kódování televizního signálu (USA, Japonsko).

Odrazivost

Činitel odrazu - popisuje schopnost povrchu odrážet světlo. Pokud by se všechen dopadající světelný tok odrazil, měla by odrazivost t hodnotu 1. V praxi má však vždy hodnotu menší než 1, protože každý reálný povrch část světla pohltí.

Opakovací frekvence

Refresh rate, vertikální frekvence (Hz) - udává, kolik obrazů může být zobrazeno na monitoru (projektoru) za vteřinu.

OSD

On Screen Display - do promítaného obrazu jsou vloženy informace a hodnoty o nastavení projektoru a jeho režimu.

PAL

Norma pro kódování televizního signálu (západní a střední Evropa mimo Francie).

Pixel

Obrazový bod - jeden pixel je nejmenší část obrazu. Celkový počet pixelů určuje rozlišení (VGA=640x480, SVGA=800x600, XGA=1024x768, SXGA=1280x1024, UXGA=1600x1200).

Plazmová obrazovka

Obraz vzniká po dopadu ultrafialového záření na luminofor obrazovky. UV záření vznikne plazmovým výbojem v komůrce s plynovou náplní.

Pozorovací úhel

Úhel, který svírá osa projekce se spojnicí středu projekční plochy a místa pozorovatele.

Projekční vzdálenost

Vzdálenost mezi objektivem projektoru a středem projekční plochy. V závislosti na projekční vzdálenosti se mění úhlopříčka projekce.

RGB, RGBVH, RGBS

Nejkvalitnější analogový videosignál, jehož barvy nejsou kódovány, ale jsou přenášeny odděleně (red, green, blue) se separovanými synchronizačními signály. (H-horizontální, V-vertikální). Synchronizace bývá někdy sloučena se signálem G.

Rozlišení

Celkový počet bodů (pixelů) v obraze. (VGA=640x480, SVGA=800x600, XGA=1024x768, XGA=1280x1024, UXGA=1600x1200).

RS-232

Seriový interface umožňující řízení projektoru pomocí PC nebo řídícími systémy (např. Crestron nebo AMX).

SCART

Euro AV - konektor s 21 piny vhodný pro přenos všech typů video a audio signálů.

SECAM

Norma pro kódování televizního signálu (Francie, Rusko).

Shift

Možnost mechanického nebo elektronického posunu obrazu ve vertikálním nebo horizontálním směru. Tato funkce umožňuje přesné nastavení obrazu do projekční plochy bez trapézového zkreslení, aniž by projektor byl umístěn proti středu plátna.

Světelný tok

F (jednotka lumen, lm) - někdy označovaný jako světelný výkon - je intenzita osvětlení násobená velikostí plochy. U projektorů se uvádí jednotka ANSI lm, která je určena tak, že obraz je rozdělen na devět stejných obdélníků a světelný tok v ANSI lm je průměr hodnot intenzity osvětlení (lx) naměřených ve středech jednotlivých obdélníků a vynásobený celkovou osvětlenou plochou.

S-Video

Video signál, v němž je oddělena jasová a barvonosná složka.

Teplota chromatičnosti

Color Temperature - Tc (jednotka kelvin, K) - vyjadřuje barevné vlastnosti světla vyzařované teplotními zdroji a udává odstín barvy světla. (žárovka - 3000 K - větší podíl červené, zářivka - 6000 K - odpovídá dennímu světlu, metal halidová výbojka - 9400 K - větší podíl modré).

Uniformita

Rovnoměrnost, homogenita - r (jednotka %) - popisuje plošné rozložení dopadajícího světelného toku. Stanovuje se jako podíl maximální a průměrné hodnoty intenzity osvětlení na uvažované ploše (100Emax/Eprům). Dle ANSI se stanoví takto: Obraz je rozdělen na 9 obdélníku a Emax je hodnota intenzity osvětlení středního obdélníku, Eprům je průměr hodnot okrajových obdélníků.

USB

Universal Serial Bus - Standardní interface, který nahrazuje seriový, paralelní a další interface na PC. Hardwarové komponenty jsou automaticky detekovány, konfigurovány a okamžitě dostupné po jejich připojení k PC (pod Win98).

Zoom

Funkce využívající objektivu s proměnnou ohniskovou vzdáleností, která umožňuje v určitém rozsahu plynule měnit velikost obrazu při zachování počtu zobrazených bodů (na rozdíl od digitálního zoomu).