Nacházíte se na stránce: Nabídka » Prodej a pronájem » Komplexní řešení » Komplexní řešení » konferenční sály » Videokonference

Videokonference

Videokonference

Videokonferenční technika je stále se rozšiřujícím prvkem moderní komunikace. Umožňuje totiž komunikaci na libovolnou vzdálenost nejen zvukem, ale i obrazem. V průběhu videokonferenčního spojení je možné rovněž posílat a přijímat soubory nebo sdílet aplikace a přímo se tak podílet na daném problému. Všechny tyto činnosti probíhají v reálném čase za úspory nákladů a snížení rizik při cestování. Tyto přednosti videokonferenci předurčují pro využití v oblasti aktivní komunikace, vzdělávání a prezentace, ovšem její možnosti jsou daleko širší.

Jsme rovněž schopni navrhnout a realizovat kompletně vybavené videokonferenční místnosti. V Praze jsme jednu takovou místnost vybudovali a poskytujeme ji k pronájmu pro videokonferenční spojení, prezentace či firemní školení. Další námi realizované videokonferenční místnosti jsou uvedeny v referencích.